Dans för äldre

Fortbildning och workshop med tema Dans För Äldre arrangerades hösten 2017 med dansutvecklaren Hugo Tham . En riktade sig till persnoal inom vård och omsorg, ledare inom pensionärsföreningar och träffpunkter med flera. En riktade sig till danspedagoger, dansledare med flera.