Babycafé och dansa en bok

Gottsundabiblioteket i Uppsala, fredag 1 december kl 10.00.

Sagarna om bockarna Bruse är en bok som finns på flera språk. Vi utforskar berättelsen med hjälp av dans och boken finns sedan för hemlån från biblioteket.

 

Dansa en bok