• Nätverk

Närverksträffar och workshops

Träffar för dansverksamma i Uppsala län

Varje termin anordnar Kulturenheten nätverksträffar för länets dansverksamma i form av workshops, seminarium och andra aktiviteter.

Dansfrukost

Några gånger per år anordnar Kulturenheten dansfrukost för länets dansverksamma. Vi träffas och äter gott, tar del av vad som är på gång och pratar dans. Vid några tillfällen tas gästföreläsare in.

Nätverksträff 20 juni: Inspirationsresa till Enköpings kommun

Kultur och bildning arrangerar en dagstur i Enköpings kommun där du, som professionell kulturutövare inom dans, teater och konst, får möjlighet att besöka annorlunda spelplatser och utställningsytor. Läs mer på Inspirationsresa Enköpings kommun.

Veckoträning Uppsala

Veckoträning Dans i Uppsala riktar sig till dansaktörer på avancerad till professionell nivå i Uppsala Län. Syftet är att vi genom detta nätverk kommer samman och bistår varandra med dansträning för att stimulera både kropp och sinne. För mer information gå med i Facebookgruppen Veckoträning Dans i Uppsala.

Utskick

Vill du ta del av våra dansutskick? Kontakta oss med din mejladress så lägger vi till dig i listan.