Fernando Anuang'a

For english, please scroll down

Dansaren och koreografen Anuang'a från Kenya hämtar inspiration till sitt moderna dansuttryck från bland annat Maasaifolkets rörelsespråk. Han gästar nu Uppsala med en workshop i modern/nutida dans 18 oktober samt i Dansfiket 19 oktober. Läs gärna mer om Anuang'a på hans hemsida.

Workshopinformation

Tid: Onsdag 18oktober kl 18-21
Plats: Nannaskolans danssal, Kungsgatan 24, Uppsala
Förkunskap: Du behöver ha danserfarenhet
Kostnad: Anmälan är kostnadsfri men vid utebliven närvaro fakturerar vi 300kr.
Tillgänglighet: Kontakta ellen.sterby@regionuppsala.se vid frågor om tillgänglighet
Anmälan: Görs längst ner på den här sidan

Fernando Anuang'a

In English:
The dancer and choreographer Fernando Anuang'a from Kenya works with modern/contemporary dance with influences from Maasai movements and other traditional dances from Kenya. For the first time he is now visiting Uppsala. October 18 workshop in modern/contemporary dance for people with dance experience at 6pm-9pm. In october 19 Anuang'a participates in Dansfiket.

Workshop information

Time: October 18, 6pm-9pm
Location: Nannaskolan, Kungsgatan 24, Uppsala (walking distance from Uppsala station)
Level: You need dance experience
Fee: Free!! But if you sign up and don´t attend to the workshop we charge 300SEK 
Accessibility: Contact ellen.sterby@regionuppsala.se with questions about accessibility

Anmälan/Application

Jag har läst workshopinformationen/I have read the workshop information