Sök produktionsstöd

För att öka möjligheterna och stimulera utvecklingen för den professionella dansen i länet finns ett produktionsstöd att söka. Kulturenheten Dans fördelar årligen 50 000 kr i regionalt produktionsstöd för dans. Det finns två ansökningstillfällen per år med sista ansökningsdatum 1 april och 1 september.

Riktlinjer

För att beviljas stöd måste nedanstående kriterier uppfyllas:

  • Koreografen/dansgruppen ska vara bosatt eller verksam i länet. Undantag kan göras för koreograf/dansare som studerar dansutbildning på annan ort om hen är uppvuxen i Uppsala län.
  • Produktionens framtagande/arbetsprocess bör ske i länet och/eller planeras visas i Uppsala län.
  • Koreografen/dansgruppen måste vara professionellt verksam samt ha egen firma (F-skatt) eller förening.
  • Stöd kan sökas för dansproduktioner samt utvecklingsprojekt inom dansområdet.

Ansökan

  • Stödet kan sökas vid två tillfällen per år med sista ansökningsdatum 1 april och 1 september, handläggningstiden är ca fyra veckor.
  • Din ansökan skickas till Kulturenheten, se adress på ansökningsformuläret. Observera att CV gällande koreografen/dansaren ska bifogas.
  • När beslut är fattat skickas det ut till samtliga sökande per e-post.

Motprestation

I produktionens informationsmaterial ska Kulturenheten vid Region Uppsala omnämnas och/eller logotyp finnas.

Redovisning

En redovisning av bidraget ska lämnas 3 månader efter avslutat projekt. Om projektet/produktionen ändras avsevärt eller ställs in bör en dialog med Kulturenheten ske, vilket kan innebära att bidraget eller delar av bidraget skall återbetalas.

Redovisningen ska innehålla en tänkt distributionsplan för den färdiga produktionen samt en utförlig lista med namn på alla i produktionen samt ange vilka som har anknytning till länet.