Girilal Baars (2010-2011), musik

År 2010 utsågs Girilal Baars till mottagare av konstnärligt utvecklingsstöd i två år. Girilals område är konstmusik, han är sångare, musiker och kompositör och har även ägnat sig åt strupsång. Av de senare kompositionerna märks en opera för två röster baserad på Karin Boyes mest kända roman "Kallocain" från 1940.

Girilal Baars
Girilal Baars. Foto: Vasilis Theodorou (2010)

De sakkunnigas motivering

"Girilal Baars, utbildad på bland annat Sibelius-Akademin i Helsingfors, är sedan 20 år bosatt i Uppsala. Som musiker och kompositör har han under 2000-talet arbetat med ett stort antal nationella och internationella projekt av vitt skilda slag. Röst, stränginstrument, theremin samt olika typer av elektroniska instrument är några av de verktyg som han använder sig av som musiker. Som kompositör arbetar han med elektroakustisk musik, filmmusik samt musik till modern dans och interaktiva utställningar. Den traditionella musiken med ursprung från olika kulturer ligger ofta till grund när han till exempel förenar strupsång från Tuva med den elektroakustiska musiken. Rymden i våra hjärtan samt ett vokalt verk baserat på Karin Boyes bok Kallocain, är två av många spännande projekt som planeras under de kommande två åren.


Girilal Baars tilldelas Landstingets konstnärliga utvecklingsstöd för sin förmåga till att ständigt se nya möjligheter och därigenom flytta fram gränserna i sitt skapande."

Se filmen om Girilal Baars


Filmen är producerad av Kultur och bildning och gjord av Andreas Gejke och Roland Persson, Skaparkraft Film & Musikproduktion. Den kan även ses på youtube.com/uppkulturen