Helena Laukkanen (2008-2010), konst

Helena Laukkanen tilldelades ett treårigt konstnärligt utvecklingsstöd av landstingets kulturnämnd. Stödet innebar att Helena kunde börja arbeta heltid som konstnär. Hon sa upp sin anställning på nattjobbet och satsade allt på att arbeta i ateljén med nya projekt.

Helena Laukkanen ingår liksom ett par andra av landstingets kulturstipendiater i konstnärsgruppen Haka, som har sin bas i Uppsala där ateljén är belägen. Tillsammans curerade Haka utställningen "Swedish Family" på Uppsala konstmuseum under år 2010.

Under våren 2011 färdigställde Helena ett utsmyckningsuppdrag åt Uppsala kommun. Under hela 2010 har hon i samarbete med ljusdesignern Gert-Ove Wågstam arbetat med den konstnärliga gestaltning som är placerad i och runtomkring Lecheparken vid resecentrum i Uppsala. Hon samarbetade i januari 2011 med personalen på en verkstad i Gävle där tillverkningen av "labyrintlådor" ägde rum, något hon fann spännande.

- Även för mig är arbetsprocessen helt olik det jag gör i ateljén. I vanliga fall gör jag alla moment själv och detta är en ny erfarenhet för mig. Jag är ju helt beroende av deras kompetens och förutsättningar, sa Helena då.

De sakkunnigas motivering

"Helena Laukkanen har alltsedan examen från Umeå Konsthögskola 1998 arbetat med en rad olika uttryck, men där teckningen har kommit att få en betydande plats i det konstnärliga arbetet. Hennes konst vittnar om fantasi och idérikedom i sättet och viljan att nå ut till betraktaren. I vardagens trivialiteter hittar hon uppslag och idéer som kokas ned och förädlas till en konstnärlig form. Hennes installationer handlar om mänskliga relationer och brist på den samma. Med små medel, humor och känslighet i installationerna bränner det till, som får betraktaren att känna både värme och beröring.
 
Helena Laukkanen tilldelas Landstingets konstnärliga utvecklingsstöd för sin vilja till ständig utveckling. Hennes plan för de kommande tre åren övertygar om en stark drivkraft till att utveckla teckningen som konst, till rörliga bilder och eget konstnärligt forskningsarbete."

Om Helena Laukkanen

Helena Laukkanen är född 1972 och uppvuxen i Vallvik, Hälsingland. Hon är bosatt i Uppsala sedan 1999. Sin konstnärliga utbildning har hon fått genom en magisterexamen från Konsthögskolan vid Umeå universitet (1993-1998). Hon har även gått vid Ålsta folkhögskola (1990-1993) och estetisk praktisk linje (1988-1990).

Se filmen om Helena Laukkanen


Filmen är producerad av Kultur och bildning och gjord av Andreas Gejke och Roland Persson, Skaparkraft Film & Musikproduktion. Den kan även ses på youtube.com/uppkulturen