Katarina Sundkvist Zohari (2006-2008), konst

Katarina Sundkvist Zohari ingår i konstnärsgruppen Haka. Hon fick år 2006 ett treårigt konstnärligt utvecklingsstöd. Hon har ateljé i Uppsala där hon skapar sina skulpturer.

Katarina Sundkvist Zohari
Katarina Sundkvist Zohari. Foto: Vasilis Theodorou (2010)

De sakkunnigas motivering

"Katarina Sundkvist Zohari har skapat keramiska verk som i mycket kretsar kring människans utsatthet och sårbarhet. I antromorfa gestaltningar, med ett glidande uttryck mellan fragil kroppslighet och dova undertoner av hot, smälter form och innehåll samman till en visuell framställning i teman mellan liv och död. I arbetet med ytan och det taktila uttrycket tillför hon material som nära anknyter till människan och människans villkor och i förlängningen ger kropp och gestalt till ett angeläget existentiellt perspektiv."

Om Katarina Sundkvist Zohari

Katarina arbetar med skulptur och teckningar. Hon är född 1966 i Hammarstrand, Jämtland. Hon är bosatt och verksam i Uppsala sedan 1993. Katarina har en gedigen utbildning med examen 2001 från Konstfack (glas och keramik), magisterexamen, universitetskurser i pedagogik och estetik i Uppsala och hon har även gått konstlinjen på Ålsta folkhögskola.

Se filmen om Katarina Sundkvist Zohari


Filmen är producerad av Kultur och bildning och gjord av Andreas Gejke och Roland Persson, Skaparkraft Film & Musikproduktion. Den kan även ses på youtube.com/uppkulturen