Pär Fredin (2009-2011), konst

Pär Fredin var sist ut med att erhålla det treåriga konstnärliga utvecklingsstödet år 2009 innan det senare omvandlades till ett tvåårigt stöd. Pär arbetar bland annat med foto och videokonst.

Pär Fredin
Pär Fredin. Foto: Vasilis Theodorou (2010)

De sakkunnigas motivering

"Pär Fredin är utbildad konstnär vid Kungliga konsthögskolan, Valands konsthögskola och Konstfack. Han är bosatt och verksam i Uppsala.

Likt andra konstnärer idag arbetar han med egna projekt, likväl som tillsammans med andra konstnärer. Hans intresseområden inom konstens vittförgrenade fält sträcker sig framförallt till foto, video och ljudkonst och gärna i en kombination av dem. Han är en av få konstnärer inom vårt län som arbetar medvetet inom dessa konstfält och med både experimentella och existentiella utgångspunkter. Han arbetar i långa processer i ett konstnärskap präglat av stort insamlande av material som sedan bearbetas i större undersökande sammanhang. Detta har tagit gestalt i projekt som Män som visar saker som dom är stolta över, för varandra, Lost Horizon och Platser.

Pär Fredin får landstingets konstnärliga utvecklingsstöd för sitt konstnärskap som påvisar stark integritet och en osviklig vilja till att uppmuntra betraktaren, gärna med ett stänk av ironi, att tänka efter kring sina egna tillkortakommanden likväl som större samhälleliga fenomen. Han får detta stöd för att slutföra arbetet med We are the flood, bearbeta insamlat material från en Kinaresa och vidareutveckla sitt samarbete med en konstnärskollega, Patrik Karlström, kring konsumtion samt för att göra det möjligt att konstnärligt fördjupa sig i arbetet med ljud."

Fler priser till Pär Fredin

År 2010 vann Pär Fredin även pris på Videokonstfestivalen som gick av stapeln i Uppsala Konsert & Kongress. Med sitt verk "Vidare genom livet med förhoppning 1.0" vann han 10 000 kr i ett resestipendium och en utställning på Teatergalleriet. Juryn fann humor och mänsklighet i hans verk, liksom skarpa iakttagelser ur vardagen - "han sätter samman sina rörliga bilder till ett montage som bygger på en poetisk vision om de stora, små ögonblicken."

Se filmen om Pär Fredin


Filmen är gjord av Andreas Gejke och Roland Persson, Skaparkraft Film & Musikproduktion, på uppdrag av Kultur och bildning. Den kan även ses på youtube.com/uppkulturen