SU-EN, Susanna Åkerlund (2004-2006), dans

SU-EN erhöll ett treårigt konstnärligt utvecklingsstöd av landstingets kulturnämnd år 2004. Sedan dess har SU-EN fortsatt sitt nyskapande arbete och verkar genom det egna kompaniet SU-EN Butoh Company med bas i Almunge norr om Uppsala. SU-EN är dansare och koreograf. SU-EN arbetar även internationellt med nätverk, kontakter och föreställningar runt om i världen.

Susanna Åkerlund, SU-EN
SU-EN, Susanna Åkerlund. Foto: Vasilis Theodorou (2010)

SU-EN är född 1966. Första gången SU-EN upplevde butoh var i Japan på 1980-talet. Det ledde vidare till en fem år lång utbildning till butohdansare. I en intervju inför Uppsalas internationella performancefestival som hon curerade på Uppsala konstmuseum 2010, säger SU-EN att hon i många år har försökt etablera en förståelse för butohkroppen och att den inte alls fungerar på samma sätt som t.ex. modern västerländsk dans. SU-EN arbetar gränsöverskridande med sin koreografi och dans.

Se filmen om SU-EN


Filmen är producerad av Kultur och bildning och gjord av Andreas Gejke och Roland Persson, Skaparkraft Film- & Musikproduktion. Den kan även ses på youtube.com/uppkulturen