Suranjana Ghosh (2017-2018), musik

Suranjana Ghosh. Foto: Jerry Lovberg

Motiveringen

Suranjana Das, eller Suranjana Ghosh som hon ofta kallar sig som artist, är musiker och bosatt delvis i Uppsala och delvis i Calcutta i norra Indien, varifrån såväl hon som hennes musik härstammar.

Suranjana Das spelar tabla, ett rytminstrument med indiskt ursprung. Hon är en av få professionella kvinnliga tablaspelare i världen, och har därför ibland stött på motstånd, men hennes musik har nått ut över världen och ända bort till vårt avlånga land. Rytmerna och melodierna i hennes tablaspelande har sprängt alla gränser. Suranjana Das har spelat på såväl fotbollsarenor som i Uppsala Domkyrkas första tabla- och orgelkonsert någonsin.

Suranjana Das spelar i en rad olika konstellationer, med musiker som har sina rötter i nästan alla kontinenter. Hennes framträdanden i Sverige har ofta en korskulturell prägel, med stor variation. Kombinationen av klassisk indisk musik och svensk musik, folk-jazz-fusion blandat med senegalesisk kora, spansk gitarr, nordisk tenorsaxofon – det är bara några få exempel på de instrument och musiktraditioner från världen över som hennes harmoniska rytmsektion har förmåga att förändra och förena.

Framöver vill Suranjana Das få tillfälle att koncentrera sig mer på sitt tablasolospel. Hon vill fokusera på tonbildning, klanger, teknik, frasering och hela det spektrum av variationsmöjligheter som tablatrummorna erbjuder, som ett sofistikerat både rytm- och musikinstrument.

Suranjana Das tilldelas Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2017–2018 för att ges möjlighet att fortsatt utveckla
sitt konstnärliga arbete som tablaspelare; för att skapa en öppning både mot det traditionsbundna och det radikalt moderna, vilket kommer ge inspiration och avtryck i musiklivet i Uppsala län, i Sverige och världen.