Regionalt projektbidrag 2008

Kultur i länets regionala projektbidrag fördelas tre gånger per år, till projekt med en regional prägel inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Riktlinjer för bidraget, blanketter samt ansökningsdatum finns under Stipendier, anslag & bidrag i vänstermenyn.

Nedan hittar du förteckningar över de projekt som tilldelats regionalt projektbidrag, samt alla inkomna ansökningar, under 2008.

 

 

Projekt som beviljas regionalt projektbidrag vid tredje fördelningen 2008:

Diarienr       Sökande Projekt                Beviljat bidrag    
KU2008-0195

Östhammars kommun/ Bruksgymnasiet

Det vallonska kulturarvet/The heritage of the Wallons 20 000 kr
KU2008-0202 Scenkonst Uppsala Scenkonst Uppsala 20 000 kr
KU2008-0203 Mauds Art DansMattan och ScenKonst Kostar 40 000 kr
KU2008-0214 Uppsala Pride Uppsala Pridefestival 2009 40 000 kr
KU2008-0215 Kulturernas Karneval Kulturernas Karneval 2009 20 000 kr


Den totala summan som fördelas vid detta tillfälle är 140 000 kr. Nästa fördelning av regionalt projektbidrag sker i april 2009. 

Alla inkomna ansökningar inför tredje fördelningen 2008:

Diarienr       Sökande Projekt                      Sökt belopp   
KU2008-0160 Uppsala Big Band A Christmas Cantata 30 000 kr
KU2008-0195

Östhammars kommun/ Bruksgymnasiet

Det vallonska kulturarvet/The heritage of the Wallons 66 000 kr
KU2008-0196 Teater Mango Bygdebilder 4 000 kr
KU2008-0201 ARF - Uppsala Anti Rasistiska Filmdagar - ARF 35 000 kr
KU2008-0202 Scenkonst Uppsala Scenkonst Uppsala 40 000 kr
KU2008-0203 Mauds Art DansMattan och ScenKonst Kostar 92 000 kr
KU2008-0204 Föreningen Bolivia Chasqui Medvetenhet om kost och motion hos invandrarkvinnor 30 000 kr
KU2008-0210 AutoPilot och Teater C Förvandlingar 60 000 kr
KU2008-0211 Föreningen Hemvärnets Musikkår Uppsala Blåsinformation till barn och ungdomar 50 000 kr
KU2008-0212 Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Bokprojekt "Biskops-Arnö under 700 år" 30 000 kr
KU2008-0213 Upplands KRO-förening "Medlemsvärvning" 50 000 kr
KU2008-0214 Uppsala Pride Uppsala Pridefestival 2009 80 000 kr
KU2008-0215 Kulturernas Karneval Kulturernas karneval 2009 25 000 kr
KU2008-0216 Focus Dance/M.K. Dansproduktioner "Kejsarens Nya Kläder" 50 000 kr

 

 

 

Projekt som beviljas regionalt projektbidrag vid andra fördelningen 2008:

Diarienr         Sökande Projekt Beviljat bidrag
KU2008-0104 Föreningen Yari Filmfestival "Barn och krig" 10 000 kr
KU2008-0134 Reginateatern Ordsprak - Uppsalas internationella poesifestival 20 000 kr
KU2008-0140 Uppsala Stadsteater AB Uppsala Internationella Scenkonstfestival 50 000 kr


Den totala summan som fördelas vid detta tillfälle är 80 000 kr. Kvar till den sista fördelningen 2008 är 140 000 kr. Sista ansökningsdag för tredje och sista fördelningen 2008 är fredag 28 november.

 

Alla inkomna ansökningar inför andra fördelningen 2008:

Diarienr         Sökande Projekt    Sökt belopp    
KU2008-0104 Föreningen Yari Filmfestival "Barn och krig" 30 000 kr
KU2008-0105 Föreningen Yari Fotoutställning 10 000 kr
KU2008-0106 Uppsala Läns Dövas Förening Dokumentering av uppländsk dövhistoria 240 000 kr
KU2008-0133 Hemvärnets Musikkår Uppsala Upplands Blåsar Akademi 350 000 kr
KU2008-0134 Reginateatern Ordsprak - Uppsalas internationella poesifestival 40 000 kr
KU2008-0135 DansPunktNU! Kontakt med dans - Danskontakt 58 000 kr
KU2008-0136 Iranska Kvinnosolidaritet Hur är situationen för invandrarkvinnor i det svenska samhället 4 000 kr
KU2008-0137 Iranska Kvinnosolidaritet Minnen av en persisk sångare Qmar 4 000 kr
KU2008-0139 Föreningen STOPP Skriv dig frisk 35 000 kr
KU2008-0140 Uppsala Stadsteater AB Uppsala Internationella Scenkonstfestival 70 000 kr
KU2008-0141 Föreningen Bolivia Chasqui Medvetenhet om kost och motion hos invandrarkvinnor 61 500 kr
KU2008-0142 Eastern XPress Kulturtåget Eastern XPress 100 000 kr
KU2008-0143 Kärleksfabriken Kärleksfabriken 30 000 kr
KU2008-0145 Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala V Internationella Gitarrfestival 80 000 kr

 

 

 

Projekt som beviljas regionalt projektbidrag vid första fördelningen 2008:

Diarienr           Sökande Projekt Beviljat bidrag   
KU2008-0059

KonstBio Firma Sofia
Curman

KonstBio 30 000 kr
KU2008-0068 Uppsala Pride Uppsala Pride 2008 30 000 kr
KU2008-0070 Föreningen Forsby Kvarn Musikscen Forsby Kvarn Musikscen - Steg 3 20 000 kr
KU2008-0079 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Marknadsföring Folkmusikfest 20 000 kr
KU2008-0080 Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund "Kultur-varv", Tråden den sköra 20 000 kr
KU2008-0084 Studiefrämjandet i Uppsala län Avtryck-Intryck-Uttryck 40 000 kr
KU2008-0085 ÖFA-kollektivet Hemligheter 50 000 kr

 

Den totala summan som fördelas vid detta tillfälle är 210 tkr. Kvar till resterande två fördelningar 2008 är 220 tkr. Sista ansökningsdag för andra fördelningen är 15 augusti.

 

Alla inkomna ansökningar inför första fördelningen 2008:

Diarienr        Sökande Projekt   Sökt belopp    
KU2007-0145 Nordens fhsk Biskops-Arnö Sommarkultur Biskops-Arnö 30 000 kr
KU2008-0039 Länsforsknings-
rådet
Sjöö - manifestation och tradition 45 000 kr
KU2008-0040 Uppsala Språklärarsällskap Språktältet 87 100 kr
KU2008-0041 Föreningen Kultur vid Örbyhus slott

Musik i orangeriet, Örbyhus slott

25 000 kr
KU2008-0054 Jalalabad Kulturförening Bengaliskt nyårsdagsfirande 27 000 kr
KU2008-0056 Malströmmen Representationens makt: Svenska mediebilder 41 300 kr
KU2008-0059 KonstBio Firma Sofia Curman KonstBio 55 000 kr
KU2008-0061 Magifilm AB Vanja Brunzell 50 år som konstnärlig företagare 50 000-
75 000 kr
KU2008-0062 J.P. Johansson Sällskapet Bahco-dagen 14 juni 2008, J.P.-dagen 23 augusti 2008 87 600 kr
KU2008-0063 Dans Punkt NU! Kontakt med dans - Danskontakt 58 000 kr
KU2008-0064 LaSofta Ungdomsförening Gottsunda kulturdag 40 000 kr
KU2008-0067 Björntjänst Säkra kort i Parksnäckan 30 000 kr
KU2008-0068 Uppsala Pride Uppsala Pride 2008 ej spec.
KU2008-0069 MaudsArt Mobil Modul eller Dansmattan 48 432 kr
KU2008-0070 Föreningen Forsby Kvarn Musikscen Forsby Kvarn Musikscen - Steg 3 25 000 kr
KU2008-0072 NBV Uppsala län Gotland En dag för freden 1 250 000 kr
KU2008-0073 Art Anna Galleri Villavägen sju 100 000 kr
KU2008-0077 Föreningen Konstvarning I samklang 30 000 kr
KU2008-0078 Konstkraft ideell förening Tänk stort! 25 000 kr
KU2008-0079 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Marknadsföring Folkmusikfest 71 760 kr
KU2008-0080 Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund "Kultur-varv" Tråden den sköra 50 625 kr
KU2008-0081 Uppsala Konstnärsklubb BRIDGES 105 000 kr
KU2008-0082 Reginateatern ordsprak - Uppsalas Internationella Poesifestival 40 000 kr
KU2008-0083 Föreningen Fredsmuseum på Uppsala slott Skapa för fred 108 500 kr
KU2008-0084 Studiefrämjandet i Uppsala län Avtryck-Intryck-Uttryck 97 500 kr
KU2008-0085 ÖFA-kollektivet Hemligheter 100 311 kr
KU2008-0087 AutoPilot och 
Teater C
Förvandlingar/ förändringar 100 000 kr
KU2008-0088 Musicum, Uppsala universitet Tosca, 13 och 14 juni 2008 100 000 kr