Regionalt projektbidrag 2012

Kultur i länets regionala projektbidrag fördelas tre gånger per år, till projekt med en regional prägel inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Riktlinjer för bidraget, blanketter samt ansökningsdatum finns under Stipendier, anslag & bidrag i vänstermenyn. 

 

 

Fördelning 2012:3

 

Projekt som beviljas regionalt projektbidrag 2012:3
Dnr KU2012-0087

Sökande Projekt Beviljat bidrag
Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänner Leufstamässa 40 000 kr
Morfis Bixur Klezmer i Sv. och Isr. - Att uttrycka musik med hjärtat 20 000 kr
Uppsala domkyrkas gosskör Young Cathedral Voices 2013 30 000 kr
Scenkonst Uppsala Scenkonst Uppsala och teaterfestivalen PLEJ! 2013 20 000 kr

 

 

Alla inkomna ansökningar inför fördelningen 2012:3
Diarienr KU2012-0087

Sökande Projekt Sökt belopp
Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänner Leufstamässa (arbetstitel) 45 000
Föreningen för kvinnors historia Uppländskt kvinnoliv under 1900-talet 150 000
Zimoswe Zimfebi (Zimfebi musicfestival bira) 270 000
Uppsala konstnärsklubb Mer än Karl Johan 85 000
distingo/ Järnboden i Harg Hon, Han. Hen. Oändliga möjligheter 73 000
Studentradion 98.9 Uppsala Studentradios jubileumsbok 30 000
Linnémuseet/Svenska Linnésällskapet  Utveckling av skolverksamhet på Linnémuseet 50 000
Föreningen Poesi utan gränser  Poesi utan gränser 40 000
Morfis Bixur  Klezmer i Sv. Och Isr. – Att uttrycka musik med hjärtat 20 000
KulturAlla/ Kulturernas Karneval  "DÄRIFRÅN – DAI" 50 000
Uppsala domkyrkas gosskör  Young Cathedral Voices 2013 30 000
Svenska showorkestern Phontrattarne  Grand Show 2013 20 000
 Sällskapet Ryska Huset Nordens största forum för rysk film -filmfestival KinoRurik 15 000
Scenkonst Uppsala Scenkonst Uppsala och teaterfestivalen PLEJ! 2013 30 000
Röra Dans Produktion Röra 50 000
Elenziah Förproduktion långfilm Uppsala 95 000

 

 

Fördelning 2012:2

  

Projekt som beviljas regionalt projektbidrag 2012:2
Diarienr KU2012-0057

Sökande Projekt Beviljat bidrag
Kulturföreningen Bagdad Café Poesifestivalen Bagdad Café 30 000 kr
Kulturum ideella förening Incredible India - indisk kulturfestival 20 000 kr
Mon no Kai K.R.O.P.P 50 000 kr
Teater C Den sista berättelsen 10 000 kr

 

 

Alla inkomna ansökningar inför fördelningen 2012:2
Diarienr KU2012-0057

Sökande Projekt Sökt belopp
Artistum ideella förening Sommarkören 130 000 kr
Bananteatern Popo och Grodkungen 30 000 kr
Drottninggatans bokhandel Inferno - August Strindberg 45 000 kr
Franklin Reportage Inferno - August Strindberg 45 000 kr
Föreningen Norden Uppsala läns distrikt Finsk i Uppland 41 000 kr
Kulturföreningen Bagdad Café Poesifestivalen Bagdad Café 34 000 kr
Kulturum id. för. Incredible India - indisk kulturfestival 20 000 kr
Mon no Kai K.R.O.P.P 50 000 kr
Teater C Den sista berättelsen 20 000 kr
Uplands spelmansförbund Låthäfte 5 000 kr
Uppsala Riksteaterförening Historisk teater 50 000 kr

 

 

 

Fördelning 2012:1 

 

Projekt som beviljas regionalt projektbidrag 2012:1
Diarienr KU2011-0099

Sökande Projekt Beviljat bidrag i kr
Arrangörsföreningen Folkmusikfest Folkmusikfest 2011-2013 20 000
Eric Sahlströms Minnesfond Eric Sahlström 100 år 40 000
Föreningen Forsby Kvarn Musikscen Ågust jubileras i Forsby Kvarn! 20 000
Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänner Cahmandagarna, Visning och liten konsert 10 000
Järnboden i Harg Dr Synthetic, CulturRing Uppland 20 000
Kroppsmusikalen / High performance events Uppsala visfestival 20 000
Upplands KRO förening Konstkub 50 000
Upplands KRO förening Bridges 30 000

 

 

Alla inkomna ansökningar inför fördelningen 2012:1
Diarienr KU2011-0099

Sökande Projekt Sökt belopp i kr
Arrangörsföreningen Folkmusikfest Folkmusikfest 2011-2013 20 000
Artistum Ekonomisk Förening Älskade syster 24 930
Bolandgymnasiet Djungelboken - på väg
50 000
Eric Sahlströms Minnesfond Eric Sahlström 100 år 120 000
Folkdansringen i Uppland Upplandsschottis 5 000
Franklin Reportage Inferno. Gå i Strindbergs fotspår i Paris 30 000
Föreningen Forsby Kvarn Musikscen Ågust jubileras i Forsby Kvarn! 114 905
Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänner Cahmandagarna, Visning och liten konsert 23 000
Gottsunda Dans & Teater GDT i länet 250 000
Ideella föreningen Visit Bergslagen Visarrangemang i Mälardalen 90 000
Järnboden i Harg CulturRing Uppland 190 000
Kroppsmusikalen / High performance events Uppsala visfestival 74 700
La Cappella I Juletid 30 000
Teater C Jag vill aldrig bli stor 25 000
Tornet Productions StorNet 18 639
Upplands KRO förening Konstkub 90 000
Upplands KRO förening Bridges 116 000
Upplandsmuseet / Länshemslöjdskonsulenterna c/o Hemslöjden 50 000
Uppsala studenters Science Fiction-förening Kontrast 2012

15 000

Östhammars kommun Återkomst 20 000