DANS FÖR ÄLDRE – seminarium för vård- och omsorgspersonal samt fortbildning för dansverksamma den 26 oktober

02 oktober 2017

Dans för äldre. Foto: Magnus Andersson
Foto: Magnus Andersson

Dansen har en tertiär prevention som kan göra att äldre håller sig friskare! Kulturenheten har bjudit in Hugo Tham, dansutvecklare från Region Halland med 35 år av scenisk och pedagogisk erfarenhet i ämnet utforskande dans.

Seminarium för vård- och omsorgspersonal

På förmiddagens seminarium berättar och visar Hugo Tham från sitt arbete med seniorer samt beskriver den forskning som gjorts de senaste 15 åren om dans för äldre. Kursen innehåller dansövningar och samtal om andra sätt att tänka kring vad dans kan vara, dansaktiviteter som alla kan delta i och som kan väcka intresse för dans och musik. Förmiddagen riktar sig till personal inom vård och omsorg, ledare inom pensionärsföreningar, träffpunkter och andra som är intresserade av att få en inblick i ämnet skapande dans för äldre. Syftet med fortbildningen är att presentera en möjlig aktivitet för seniorer med och utan funktionsskillnader.

Tid: 26 oktober kl. 10-12.
Plats:
Musiksalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala.

Fortbildning för dansverksamma

Den 26 oktober bjuder Kulturenheten även in till en fortbildningskurs för danspedagoger, dansledare och andra intresserade för att ge en inblick i ämnet skapande dans för äldre. Syftet med fortbildningen är att presentera en möjlig aktivitet för seniorer med och utan funktionsskillnader, där dansen har en tertiär prevention som kan göra att äldre håller sig friskare. Hugo Tham kommer att inspirera och ge praktiska exempel från sitt arbete med seniorer och den forskning som gjorts de senaste 15 åren gällande dans för äldre. Kursen innehåller dansövningar och samtal om andra sätt att tänka kring vad dans kan vara, dansaktiviteter som alla kan delta i och som kan väcka intresse för dans och musik.

Tid: 26 oktober kl. 14.30–17.00
Plats:
Uppsala slott, lokal Johan III.

Anmälan senast 17 oktober

Anmälan till båda tillfällena gör du senast 17 oktober till eva.forsberg.pejler@regionuppsala.se
Information och frågor: Eva Forsberg Pejler, danskonsulent 070-390 62 62, 018-611 62 62.

Fortbildningarna är kostnadsfria, men om du uteblir debiterar vi 500 kr.
Varmt välkommen!