Dansa en bok på finska och svenska

20 september 2018

Dansa en bok
Fotograf: Elin Selin

Som finskt förvaltningsområde gör Region Uppsala varje år särskilda satsningar för att främja finsk kultur och det finska språket. Under hösten 2018 erbjuds folkbibliotek och förskolor med finskspråkiga barn i Uppsala län kostnadsfritt programmet Dansa en bok på finska och svenska – en parallellspråkig sagostund på finska och svenska där ord och bilder får liv i dans och rörelse.

Målgruppen är i första hand barn 4–7 år med finskt ursprung, men eftersom aktiviteten är parallellspråkig är tanken att den på ett inkluderande sätt ska vara tillgänglig för alla, oavsett tidigare kunskaper i det finska språket. Därigenom blir den förhoppningsvis också ett sätt att lyfta och synliggöra det finska språket i allmänhet.

Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera läs- och språkinlärning och eget skapande. Metoden har utarbetats av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, med stöd av Kulturrådet.

Läs mer om metoden Dansa en bok på www.regionuppsala.se/dansaenbok.

Läs mer om Region Uppsalas finska kultursatsningar på www.regionuppsala.se/finskkultur