Föreslå mottagare av Årets Uppskattning senast 15 mars

22 januari 2019

Årets Uppskattning är en utmärkelse som delas ut av Kulturnämnden vid Region Uppsala för att uppmärksamma arrangörer och andra aktörer som gör goda insatser för barn- och ungdomskulturen i länet. Priset består av 20 000 kr och ett speciellt framtaget konstverk.

Årets Uppskattning kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja Utmaningen av Gijs Weijerbarn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Priset går inte att söka för egen del, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Enskilda personer, kommuner eller föreningar och organisationer i länet kan lämna förslag på mottagare.

På bilden ser vi konstverket "Utmaningen" av Gijs Weijer som tilldelades mottagaren av Årets Uppskattning 2018, Tina Tombrock.

Läs mer och lämna förslag senast 15 mars via www.regionuppsala.se/aretsuppskattning

© Gijs Weijer / Bildupphovsrätt (2019)