Projektbidrag till kultur för asylsökande – sök senast 31 januari

08 december 2016

Nu utlyses en andra fördelning av Projektbidrag till kultur för asylsökande. Bidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att göra kulturinsatser för och med asylsökande i Uppsala län. Kulturaktiviteterna kan med fördel äga rum på eller i närheten av asylboenden i länet. Positivt är om lokala aktörer involveras och interkulturellt utbyte och integration främjas.

Ansökan om bidrag ska göras senast tisdag 31 januari. 250 000 kr finns att fördela, och varje projekt kan tilldelas högst 50 000 kr. Projekten ska äga rum under våren/sommaren 2017 och avslutas samt redovisas senast i mitten av september 2017.

Foto: Elisabeth Bucht/Moa Lönn, från utställningen av projektet "Det händer" på Uppsala konstmuseum 2016.
Foto: Elisabeth Bucht/Moa Lönn, från utställningen av projektet "Det händer" på Uppsala konstmuseum 2016.

Läs mer och hitta ansökningsblankett på www.regionuppsala.se/kultur/bidrag