Sök Region Uppsalas kulturstipendier senast 1 november

28 september 2017

Suranjana Ghosh. Foto: Jerry Lovberg

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier, för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika konstområden såsom litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk. Ett större konstnärligt utvecklingsstöd, för att ge professionella kulturutövare möjlighet till utveckling och förnyelse, utdelas också.

Det totala stipendiebeloppet är 430 000 kr och stipendiaterna ska ha anknytning till Uppsala län. Nytt för i år är att sista ansökningsdag har tidigarelagts till 1 november!

Läs mer om stipendierna och hämta ansökningsblanketter på www.regionuppsala.se/kultur/bidrag

På bilden ser vi musikern Suranjana Ghosh som fick konstnärligt utvecklingsstöd 2017–2018. Foto: Jerry Lovberg