Sök Region Uppsalas kulturstipendier senast 1 november

24 september 2018

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier, för att stödja och uppmuntra Gustaf Broms. Foto: Sepher Goodarziförtjänstfulla insatser inom olika konstområden såsom litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk. Ett större konstnärligt utvecklingsstöd, för att ge professionella kulturutövare möjlighet till utveckling och förnyelse, utdelas också.

Det totala stipendiebeloppet är 430 000 kr och stipendiaterna ska ha anknytning till Uppsala län. Sista ansökningsdag är den 1 november!

Läs mer om stipendierna och gör ansökan via webbformulär på www.regionuppsala.se/kulturstipendier

På bilden ser vi konstnären Gustaf Broms som fick konstnärligt utvecklingsstöd 2018–2019. Foto: Sepher Goodarzi