Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beställer den vård som befolkningen behöver. Styrelsen beställer vården från de verksamheter i landstinget som ger vård, till exempel Akademiska sjukhuset och Folktandvården. Dessutom beställer styrelsen vård från privata vårdföretag som landstinget har avtal med.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 13 ledamöter.

 

Datum för sammanträden 2015

20 januari, 12 februari, 16 mars, 28 april, 18 maj, 17 juni, 8 september, 20 oktober, 17 november, 15 december

Handlingar och protokoll

Du kan läsa styrelsens handlingar och protokoll.

2015-12-15

    (reviderad 151214)

2015-11-17

    (reviderad 151112)

2015-10-20

2015-09-08

2015-06-17

2015-05-18

 

2015-04-28

2015-03-16

2015-02-12

2015-01-20 

  • Protokoll                                  

 

 Föregående Handlingar och protokoll

 

 

Folkhälsoprojekt

För projekt som syftar till att förbättra folkhälsan kan man ansöka om folkhälsomedel. Tidigare var det de tre länsdelsberedningarna som fattade beslut om fördelning av medlen men numera är det hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott. Mer information finns nedan:

Kriterier för Folkhälsomedel (pdf)

Ansökningsblankett för Folkhälsomedel (skrivbar pdf)

Folkhälsopolicy

Uppländsk drivkraft