Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen beslutar om hur landstingets egen vård ska styras och följas upp. Namnet kommer av att landstinget producerar vård.

Styrelsen arbetar också med till exempel fastighetsfrågor och i viss mån personalfrågor.

Produktionsstyrelsen har 13 ledamöter.

 

Datum för sammanträden 2015

20 januari, 23 februari, 23 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 26 augusti, 28 september, 27 oktober, 25 november, 15 december

Handlingar och protokoll

Du kan läsa styrelsens handlingar och protokoll. 

2015-12-15

 (uppdaterad 151211)                                   

 • Protokoll                          
 • Bilagor                                     

2015-11-25

 • Handlingar  
  (uppdaterad 151124)                          
 • Protokoll                          
 • Bilagor                                     

2015-10-27

 • Handlingar  
  (uppdaterad 151026)                           
 • Protokoll                          
 • Bilagor                                     

2015-09-28

 • Handlingar  
  (uppdaterad 150925)                        
 • Protokoll
 • Bilagor                                     

2015-08-26

 • Handlingar                          
 • Protokoll  
 • Bilagor                                           

2015-06-23

 • Protokoll  
 • Bilagor                                           

2015-05-26

2015-04-28

2015-03-23

2015-02-23

2015-01-20

 • Handlingar               
  (uppdaterad 150119)

 

Föregående Handlingar och protokoll