Bodil - sjuksköterska

Arbeta på Hälsa och habilitering

Genom kunskap, engagemang och mångsidighet skapar vi möjligheter till bättre hälsa och livskvalitet för barn, ungdomar och vuxna i Uppsala län.


Hälsa och habilitering, med cirka 400 anställda, är en förvaltning där Region Uppsalas habiliteringsverksamhet och anslagsfinansierade primärvård finns samlad. Här finns även hjälpmedels- och tolkverksamhet samt verksamhet för forskningsstöd, upplysning och utbildning. 

Du hittar våra lediga tjänster längst ned på den här sidan. Kontakta vår HR-avdelning om du vill veta mer.