Arbetsterapeut på Hälsa och habilitering

Arbetsterapeut är ett av över 35 yrken på Hälsa och habilitering. Hos oss arbetar 17 arbetsterapeuter inom10 olika enheter. Några enheter är specialiserade på stöd till särskilda funktionshindergrupper medan andra är geografiskt inriktade.

"Jag vill bidra till att människor får ut så mycket som möjligt av livet".

Möt vår arbetsterapeut Louise
Porträttbild på Louise

Vad gör du på habiliteringen?

– Jag arbetar på habiliteringen i Enköping sedan två år tillbaka. Det är mitt första jobb efter utbildningen till arbetsterapeut.
Enheten är liten med 15 medarbetare och därav två arbetsterapeuter. Det innebär att jag jobbar med alla åldrar och alla diagnoser.

De jag träffar just nu är från 4 till 55 år. En del har en utvecklingsstörning, andra har autism eller rörelsenedsättning. I mötet med dem får jag varje dag lära mig något nytt.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

– Främst arbetar jag med människors ADL, Aktiviteter i det Dagliga Livet. Det kan handla om att klä på sig, duscha, städa eller laga mat. Tillsammans med personerna hittar jag sätt som passar för dem att leva ett självständigt liv, och att få ordning och struktur på vardagen.

En vanlig dag har jag i genomsnitt tre besök. Det kan vara hembesök eller på habiliteringen men även på skolor och hjälpmedelscentralen.

Jag kartlägger hur det fungerar idag, vad personen vill och hur hen ska nå dit. Jag tittar på den fysiska miljön hemma och den sociala miljön. Finns till exempel föräldrar eller boendestöd?

Därefter tittar jag på hur vi kan nå målet med hjälp av olika hjälpmedel; tidshjälpmedel som timstock, scheman, checklistor och bildstöd eller tekniska hjälpmedel som mobil, Handi appar och tyngdtäcken.

Vad är bäst med ditt jobb?

– Jag har lärt mig otroligt mycket sedan jag började. Eftersom jag möter så många olika slags människor med så olika diagnoser blir jag minst sagt multikompetent.

Dessutom lär jag mig av mina kollegor. På habiliteringen jobbar jag i team med kuratorer, psykologer, sjukgymnast, specialpedagog och fritidspedagog och tar del av deras kunskaper.

Jag får även fortbildning, till exempel genom föreläsningar. Alla arbetsterapeuter i Uppsala län träffas också regelbundet. Det uppstår alltid nya frågor, och det är bra att kunna bolla idéer med andra.

Det som driver mig i mitt jobb är bemötandet - hur möter jag bäst den här personen? Genom tal eller med bilder? Hur skapar jag motivation?

Det kräver kreativitet och inlevelseförmåga, till exempel för att erbjuda stöd vid rätt tillfälle, när personen själv är beredd att ta emot stödet.

När mötet fungerar och personen lyckas – då är det fantastiskt. Det är väldigt inspirerande och meningsfullt att bidra till att människor kan få ut så mycket som möjligt av livet.


Text: Mia Öström
Foto: Lars Österberg