Psykolog på Hälsa och habilitering

Psykolog är ett av över 35 olika yrken på Hälsa och habilitering. Hos oss arbetar cirka 40 psykologer inom 12 olika enheter. Flera enheter är specialiserade på stöd till särskilda funktionshindergrupper medan andra enheter är geografiskt inriktade. Som psykolog hos oss kan du ha huvudinriktning mot antingen barn eller vuxna, men även ha möjlighet att arbeta med personer i alla åldrar.

"Jag hjälper barnen att komma till sin rätt".

Möt Mikaéla, psykolog på Habiliteringen för barn och vuxna med autism.

 

Porträttbild Mikaela

Varför jobbar du på Habiliteringen?

– Jag har alltid varit intresserad av hjärnan, hur den fungerar och hur man kan påverka hjärnans utveckling. Därför blev jag psykolog. Habiliteringen valde jag därför att man jobbar i tvärprofessionella team med psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, specialpedagog, logoped och fritidspedagog. Vi har även tillgång till medicinsk kompetens i form av sjuksköterska och dietist. Det finns så mycket kunskap här och jag tänkte: Det här kommer att bli en utvecklande miljö för mig. Och det har det blivit.

Idag jobbar jag med barn som har autism och med deras nätverk; familj och förskolepersonal. Det är verkligen ett omväxlande, meningsfullt och givande arbete.

Vad gör du idag?

– Mitt ansvar är bland annat att genomföra utredningar. Det handlar om att få kunskap om barnet; vad som är lätt eller svårt, vad barnet gillar, vad som ställer till det i vardagen och så vidare.

Mitt och teamets jobb är sedan att stötta föräldrar och andra i barnets närhet. Ge kunskap om barnets funktionshinder och visa hur man skapar de bästa förutsättningarna för att barnet ska utvecklas. Vi bjuder in anhöriga och personal till utbildningar och kurser på Habiliteringen.

Nästa steg är att tillsammans med barnet och familjen sätta mål för vad barnet behöver lära sig för att kunna leva ett bra liv, till exempel mål kring kommunikation, lek och samspel. Jag hjälper också föräldrar och nätverk att känna sig trygga, lita på sin egen förmåga och att göra "lagom" mycket så att de orkar på sikt.

Vad driver dig i ditt jobb?

– Att få sprida kunskap om hur man, ofta med ganska små medel, kan skapa en positiv inlärningsmiljö för barn med funktionshinder i förskola och skola och en förståelig vardag. Att få bidra till att barnen, som har så mycket att erbjuda men som behöver förståelse, kan få rätt bemötande och en miljö som passar dem för att komma till sin rätt.

Hur är det att jobba på Habiliteringen?

– Habiliteringen är ett bra ställe att vara psykolog på. Jag känner att jag är viktig. Dessutom har vi ett öppet klimat där det finns engagemang och möjlighet att påverka.

En stor fördel är att Habiliteringen inte bara finns i Uppsala, utan i hela länet. Jag träffar regelbundet mina kollegor, knappt fyrtio psykologer, och diskuterar gemensamma frågor. För mig har det alltid funnits någon kollega att fråga eller diskutera med.

Vad är svårast?

– Mitt jobb kan vara känslomässigt tufft. I vårt samhälle är normen för hur man får vara ibland mycket smal. De familjer vi träffar är hjältar och det är jobbigt att inte kunna hjälpa mer än vi kan. Man behöver vara lyhörd och flexibel, kunna tänka om och inte låsa sig. Här är stödet från kollegorna jätteviktigt.

Vad har du lärt dig sedan du kom hit?

– Mycket, både av kollegor och de människor jag träffar i arbetet. Att ha lite mera tålamod, till exempel. Det vi gör tillsammans kan ha betydelse på längre sikt även om vi inte alltid ser resultat i nuet. Det är en otrolig kick när föräldrar och andra i barnets närhet förstår att de kan hjälpa och stötta barnet - och när barnet börjar ta kliv framåt.


Text: Mia Öström
Foto: Magnus Laupa