Sjuksköterska på Hälsa och habilitering

Sjuksköterska är ett av över 35 olika yrken på Hälsa och habilitering. Hos oss arbetar 26 sjuksköterskor på sex olika enheter. Vår medicinska verksamhet är inriktad mot patienter med behov av särskilda hälso- och sjukvårdsinsatser. Här finns Mobila äldreakuten, Habiliteringens medicinska enhet, Husläkarmottagningen för hemlösa, Närvårdsavdelningen i Uppsala, Habiliteringens husläkarmottagning och Cosmos asyl- och integrationshälsan. 

"Här finns tid för samtal och reflektion"

Möt Eliana, sjuksköterska på Närvårdsavdelningen i Uppsala.

Varför började du på Närvårdsavdelningen och Hälsa och habilitering?

- Jag har jobbat på Närvårdsavdelningen i ett halvår nu. Här tar vi emot patienter som behöver vård - men som inte behöver det stora sjukhusets resurser. Patienterna är hos oss i allt mellan några dagar till några veckor innan det är dags att åka hem igen.

Det var en kollega som talade varmt om miljön här. Innan jag kom hit arbetade jag med akutsjukvård. Det var ett intensivt och intressant jobb, men jag kände hela tiden att jag ville ha mer tid med patienterna. Jag valde sjuksköterskeutbildningen för att jag vill ha ett yrke där jag kan finnas till för människor och vara närvarande.

På Närvårdsavdelningen kan jag vara här och nu och känner verkligen att jag gör ett bra jobb för patienterna.

Vad har du för ansvar?

- Jag har medicinskt ansvar för patienterna och jobbar nära läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans med patienter och anhöriga. Tillsammans planerar vi vården under vistelsen här hos oss, men även när patienten ska hem igen. Och så följer vi upp så att vi vet att vardagen verkligen fungerar. Målet är att ge så bra vård som möjligt hela vägen.

Vad är viktigast för dig på jobbet?

- Det viktigaste för mig är att ha tid för patienterna. Speciellt äldre behöver tid, och det är också oftast de som kommer till oss.

Här har jag tid att lära känna de som kommer hit och tid att lyssna. Man kan säga att jag är patientens högra hand, jag sätter mig in i patientens situation och för sedan hans eller hennes talan i kontakt med läkare, kommun och så vidare.

Jag är sjuksköterska, men arbetar också med att stötta och peppa. Det som driver mig är att se patienterna utvecklas – att det går framåt.

De allra flesta blir bättre för varje dag som går och det gör mig väldigt glad. På så sätt är det här en väldigt positiv verksamhet. Våra patienter trivs också väldigt bra. De är borta, men känner sig ändå hemma. Vi har vackra trädgårdar med uteplatser, frukter och bär och det finns alltid någon att prata med 24 timmar om dygnet. En del patienter vill inte åka hem när det är dags.

Vad är svårast på jobbet?

- Jobbet kan vara krävande, med tunga lyft och svåra samtal. Och så finns det dagar då vi inser att en patient helt enkelt inte blir bättre. Då vi inte kan göra mera, bara lindra. Det är tungt. Men vi som jobbar här har en bra relation, stöttar varandra och delar tankar och funderingar.

Utvecklas du i ditt arbete?

- Ja. För det första finns det stora möjligheter att påverka jobbet. Vi lyssnar på varandra och alla vågar säga vad man tycker.

Jag känner också att jag kan bidra med mycket. Jag är dokumentationsansvarig och medicintekniskt ansvarig och jag jobbar för att vi ska kunna erbjuda än mer avancerad vård på avdelningen. Jag känner verkligen att man lyssnar på mig och tar vara på mina erfarenheter. Hälsa och habilitering är också en extra spännande arbetsplats eftersom den rymmer så många intressanta verksamheter; till exempel Mobila äldreakuten, Habiliteringens medicinska enhet, Husläkarmottagningen för hemlösa och Cosmos asyl- och integrationshälsan. Här kan man utvecklas på så många olika sätt.

Text: Mia Öström
Foto: Lars Österberg