Specialpedagog på Hälsa och habilitering

Specialpedagog är ett av över 35 olika yrken på Hälsa och habilitering. Hos oss arbetar cirka 25 specialpedagoger inom 10 olika enheter. Flera enheter är specialiserade på stöd till särskilda funktionshindergrupper medan andra enheter är geografiskt inriktade. Som pedagog hos oss kan du ha huvudinriktning mot antingen barn eller vuxna, men även ha möjlighet att arbeta med personer i alla åldrar.

"Jag är barnens extra röst i skolan".

Möt Maria, specialpedagog på Habiliteringen för barn och vuxna med utvecklingsstörning.

Porträttbild Maria Borgström

Varför började du på Habiliteringen?

– Jag jobbade tidigare som specialpedagog inom skolan. Jag tycker om att få barn att nå sina mål, och jag lockades av att arbeta i team som man gör på Habiliteringen. Idag hjälper jag barn och unga med utvecklingsstörning.

Vad gör du på Habiliteringen?

– Min uppgift är att se till att det blir bra för barnen i skolan. En del går i grundskola, andra i grundsärskola. Oavsett vilket följer jag dem och jobbar för att de ska få rätt stöd. Jag coachar föräldrarna och är barnens extra röst i möten med skolan.

Jag hjälper även familjen att skapa rutiner hemma så att barnen kommer i säng, gör läxorna och klär på sig själva. Så att vardagen fungerar. Det handlar om många små pusselbitar som till exempel gör att en familj kan åka och handla tillsammans.

En del barn följer jag under lång tid, andra inte. Och det är bra. Min uppgift är att barnen ska bli självständiga.

Vad är intressantast i ditt jobb?

– Att vara ute i skolorna. Ibland är jag observatör som ett led i en utredning. Ibland deltar jag på lektionerna för att se hur det fungerar.

Det är även roligt att hålla i utbildningar för familjer, nätverk och personal. Hur ser alternativen ut när barnet ska börja skolan? Vad kan vara bra att jobba med hemma? Jag ger tips och råd för att utveckla samspel och kommunikation.

Hur ser du på din arbetsplats?

– Jag lär mig otroligt mycket. Det är fördelen med samarbete. Ofta jobbar jag tillsammans med andra; psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fritidspedagoger och logopeder. Vi har även tillgång till medicinsk kompetens i form av sjuksköterska och dietist

Vi är cirka 16 specialpedagoger i länet som träffas regelbundet, diskuterar ny litteratur, nyheter på området och pedagogiska frågor.

Jag är också med i en programgrupp kring utvecklingsstörning som ses flera gånger om året och diskuterar bland annat vad som händer inom forskningen.

Habiliteringen är en lyssnande arbetsplats som tar vara på medarbetarnas tankar kring hur vi kan bli ännu bättre. På så sätt jobbar jag både med de barn som kommer till oss idag, och de som kommer i morgon.

Hur ser en vanlig dag ut?

– Egentligen är ingen dag den andra lik, men så här kan det se ut: På förmiddagen gör jag skolbesök eller träffar ett nätverk på Habiliteringen för handledning, planering eller uppföljning. Ibland håller jag i en kurs. Efter lunch tar jag tillsammans med familj och någon ut teamet fram en habiliteringsplan. Många barn är själva med i planeringen och ger förslag på vad de vill göra.

Vad har du lärt dig?

– Att ha svåra samtal. Att möta människor som är i kris. Det är tufft ibland, familjer kan vara ledsna och upprörda. Det gäller att tillsammans lösa problem och se framåt. Att peppa och hålla modet uppe: Det går att leva ett bra liv med funktionshinder!

"Det har verkligen blivit skillnad sedan du kom in", kan någon säga. Det kan lyfta en hel dag, en hel vecka.

 

Text: Mia Öström
Foto: Magnus Laupa