Tobaksfri skoltid, självklart eller hur?"

Tillsammans med ungdomar i Uppsala län har symbolen Figge skapats som länets budbärare för en tobaksfri skoltid. På denna hemsida finns metodstöd och inspiration för er skola att arbeta med för att nå en tobaksfri skoltid. Undersökningar visar att ett stort antal skolor och kommuner i Uppsala län inte följer tobakslagen om rökfria skolgårdar. För att skydda barn och ungdomar från tobak är en av de viktigaste förutsättningarna att miljön de vistas i är tobaksfri.

Det är tydligt att i de skolor som arbetar för en tobaksfri skoltid förblir fler elever tobaksfria. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till rökfria miljöer enligt FN:s konvention om barnens rättigheter och WHO:s tobakskonvention.

År 2016 ställde sig regionens politiker bakom en avsiktsförklaring där en av tre prioriterade insatser för att stärka barn och ungas hälsa i Uppsala län är en tobaksfri skoltid. Vi behöver tillsammans göra våra insatser mer effektiva dels för att leva upp till tobakslagen om rökfria skolgårdar men också ta ansvar för vägen till en tobaksfri skoltid för våra barns hälsa.

Hemsidan Figges resa är ett samarbete mellan Hälsoäventyret inom Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala län.  Figge kommer att berätta om hur det kan gå till och ge goda exempel som inspirerar.

www.figgesresa.se

Nu tar vi tillsammans krafttag för att verkligen få till en tobaksfri skoltid!

 

Hej då tobak! 

Här kan du beställa Hälsoäventyrets bok "HEJ DÅ TOBAK - ungdomars syn på ett tobaksfritt Sverige". Det är en tänkvärd bok om tobak, skapad tillsammans med skolelever från Uppsala län. Vi hoppas att den kan inspirera till fortsatt arbete för en tobaksfri framtid.

Boken kostar 200 kr/st.