Hälsoundervisning för nyanlända ungdomar

Hälsoäventyrets uppdrag är att sprida kunskap och öka förståelsen om en god hälsa och livsstil, samt att arbeta med barn och ungdomars värderingar, attityder och handlingsmönster som har betydelse för deras hälsa. Målgruppen är elever i grundskolan som erbjuds olika hälsofrämjande och förebyggande program med tema som, kropp, sömn och stress, tobak, alkohol, kärlek, sex och relationer.

Samtliga Hälsoäventyr kan i mån av tid erbjuda hälsoundervisning för ensamkommande och nyanlända ungdomar i Uppsala län, med syftet att öka kunskap och förståelse om kropp och hälsa. Undervisningen anpassas till målgruppen och sker i mindre grupper där aktiviteter och värderingsövningar varvas med fakta. Genom att aktivera ungdomarnas olika sinnen och använda spännande rekvisita, till exempel anatomiska stora dockor, förstärks hälsobudskapet. Ungdomarna får möjlighet att diskutera och reflektera kring frågor som på olika sätt kan påverka deras hälsa. Hälsoäventyret arbetar för att öka ungdomarnas självkänsla och bli mer medvetna om det egna valet.