Mobilt närvårdsteam

Mobil närvård

Mobilt närvårdsteam är hembesöksteam med läkare och sjuksköterska som är i tjänst vardagar mellan 8 och 16.30. Teamen rör sig i hela länet.

Varför finns Mobilt närvårdsteam?

Mobilt närvårdsteam finns till för dig som är äldre och har omfattande vårdbehov och för dig med svår funktionsnedsättning. 

Istället för att åka till en akut- eller jourmottagning för sjukdoms- tillstånd som kan innebära att du får vänta länge på undersökning och behandling kan Mobilt närvårdsteam komma hem till dig.

Mobilt närvårdsteam har läkare och sjuksköterska som är utrustade för att kunna undersöka och behandla dig.

Vem kan ringa Mobilt närvårdsteam?

Du kan själv inte ringa Mobilt närvårdsteam. Istället ringer du 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning. Där får du prata med en sjuksköterska som gör en bedömning. Om Mobilt närvårdsteam är det bästa alternativet för dig kontaktar sjuksköterskan teamet som sedan tar beslut om att göra ett hembesök.

Mobilt närvårdsteam är en verksamhet inom Nära vård och hälsa.