Välkommen till Närvårdsteamet för
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När vardagen vägrar fungera

Har du problem som påverkar ditt liv och som du vet eller tror beror på neuropsykiatriska svårigheter? Stödet vi ger är kostnadsfritt.

Till oss kan du komma utan remiss

Här kan du som är över 18 år få hjälp att hantera din vardag. Det kan handla om att:

  • planera och organisera så att din vardag fungerar
  • komma igång med och avsluta aktiviteter
  • hantera sociala situationer
  • samordna dina vård- och myndighetskontakter


Du kan kontakta oss direkt utan någon hänvisning eller remiss. Vi arbetar tillsammans med dig under en begränsad tid, oftast i cirka sex månader. Du sätter själv upp målen för arbetet. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Kurser och föreläsningar för dig och dina anhöriga

Är du bosatt inom Uppsala län kan du delta i våra kurser och föreläsningar. Vi informerar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta runt det som upplevs som problem för att få vardagen att fungera bättre.

Om du saknar en stödinsats

Skulle det visa sig att du behöver stödinsatser som du i dagsläget inte har så kan vi hjälpa dig att söka stödet.

Flera stödinsatser? Vi hjälper dig samordna

Är du bosatt (skriven) i Uppsala kommun och har andra stödinsatser genom kommunen eller Region Uppsala kan vi hjälpa dig att samordna stödet. Det kan till exempel handla om boendestöd, försörjningsstöd och psykiatri. Tillsammans med dig och alla parter gör vi en plan där du sätter upp mål på kort och lång sikt.

Vi är lätta att nå

Närvårdsteamet NPF finns i centrala Uppsala. Ring eller skicka e-post om du vill boka tid för ett besök.

Välkommen!

Om du behöver en utredning, fastställa en diagnos eller få terapeutisk behandling kan vi berätta hur du går tillväga.


Ansvarig för sidans innehåll: Sofia Ferm