Programråd Diabetes

När det gäller praxis inom diabetesvården har det funnits stora regionala variationer. Detta gjorde att det identifierades ett behov av mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Sveriges landsting och regioner etablerade därför tillsammans Nationellt programråd för diabetes inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Rådet har arbetat med att identifiera, prioritera och ge förslag på förbättringsområden i diabetesvården utifrån tillgänglig kunskap och öppna jämförelser. Man har också tagit fram ett kunskapsunderlag, där behandlingsstrategier, grupputbildningsmaterial, vårdprogram och webbutbildning ingår.

Rådets uppdrag

Programrådets uppdrag består bl.a. av att

  • samordna diabetesvården i Uppsala län och bygga vårdkedjor
  • utveckla samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommunal verksamhet
  • forma ett lokalt vårdprogram utifrån de nya Nationella Riktlinjerna
  • vara ett praktiskt stöd för vårdcentralerna och de kommunala enheterna
  • initiera nätverksträffar och samordna fortbildningar
  • stödja arbetet för en utökad registrering och användandet av NDR data.

Vårdöversikt

Programrådet har nu publicerat vårdöversikten för Diabetes hos vuxna i DocPlus. Från översikten kan man sedan klicka sig vidare till andra, fördjupande dokument.

Programrådets medlemmar

Ledamöter:
Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, ordförande
Violeta Armijo del Valle, samordnande diabetessjuksköterska tel 073-8667666

Anja Vidmark, Akademiska sjukhuset, diabetessjuksköterska
Birgitta Wagrell, Lasarettet i Enköping, överläkare medicinmott.
Maria Söderberg, Lasarettet i Enköping, diabetessjuksköterska
Hans-Erik Johansson, Primärvården, distriktsläkare
Anna Wåhlén, Primärvården, diabetessjuksköterska 
Pia Algotsson, Kåbohälsan, distriktsläkare
Eva-Mari Bräck, Ekeby hälsocenter, diabetessjuksköterska
Hanna Andersson, dietist
Anna-Lena Alriksson, Heby kommun, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Monica Hansson, Uppsala kommun, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Jessica Wernberg, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset
Bo Södermark, patientföreträdare, Diabetesförbundet
Marie-Louise Rönnbäck, strateg vårdutveckling, Regionkontoret
Linda Lamell, fotterapeut, Gimo

Adjungerade:
Inger Wahlström  Johansson, barnläkare
Karin Samuelsson Wohlin, distriktsläkare
Per-Ola Carlsson, professor, Uppsala universitet
Jan Eriksson, professor, Uppsala universitet
Claudio Troncoso Munoz, statistiker, planeringsenheten vid Regionkontoret
Agneta Roos, tandläkare, vårduppdragsenheten vid Regionkontoret
Agneta Eklund, strateg kunskapsstyrning, Regionkontoret
Erika Sohtell, DocPlus-redaktör, Regionkontoret

Verksamhetsplan och årsberättelse

Verksamhetsplan
Årsberättelse

Dokument

Upphandlade medicintekniska diabeteshjälpmedel
Uppdaterad i februari 2017. 

Typ 2 diabetes - behandlingsalgoritm
Från Region Örebro, uppdaterad 2018.