Samlat stöd för näringslivet i Uppsala län för att dämpa negativa effekter av coronaviruset

Uppsala län är en spännande del av Sverige där näringslivet utvecklas väl och har hög tillväxt, högre än i resten av Sverige faktiskt. Men just nu är det jobbigt för stora delar av näringslivet som drabbats hårt av effekterna av Coronaviruset. I svåra tider är det bra att veta vart man kan vända sig för att få stöd. Det kan handla om råd, lån eller vägledning för att ta sig vidare. Almi Uppsala, som ägs av Region Uppsala och staten, har fått förstärkt stöd att lotsa företagare i denna temporära motgång.  Förutom Almi Uppsala så finns flera aktörer som kan och vill hjälpa till och nedan ger vi en överblick på vad som görs och vart man, som företag, kan vända sig för att få hjälp. 

I ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala läns kommuner, Almi Uppsala och Arbetsförmedlingen ger vi en överblick på vad som görs och vart företag kan vända sig för att få hjälp. 

Almi Uppsala

Almi Uppsala gör allt de kan för att hjälpa företag att klara den situation som nu råder. De står redo med all sin  kompetens och expertis, det gäller till såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. För att kunna stötta företag extra mycket under en period av svårigheter har de tagit fram nya finansierings- och rådgivningsalternativ anpassade till rådande situation. Oberoende av vilken situation du befinner dig i  du är alltid välkommen att höra av dig till Almi i Uppsala.
Du når en rådgivare via info.uppsala@almi.se
eller ring 0771-558500.

Mer information på almi.se


Regional Exportsamverkan

Regional Exportsamverkan (RES) är ett nätverk av aktörer som gemensamt kan bidra med kontakter, kunskap och kapital för företag som agerar på en internationell marknad. I nätverket finns stöd för företag i olika storlekar och fas, både för nya exportörer och importörer och för större företag med global verksamhet redan idag. Många företag med internationella affärer drabbas just nu på olika sätt av coronakrisen. Många företag har problem med leveranser som skapar störningar i produktionen eller i säljled, andra ser en kraftigt fallande efterfrågan som skapar likviditetsutmaningar. I närtid krävs för många ett fokus på defensiva åtgärder. I förändring skapas också möjligheter till exempel för digitala lösningar men också för väl rustade bolag att växa och ta marknadsandelar när den globala efterfrågan återvänder. Kontakta gärna RES-ansvarig: linus.andersson@almi.se

Läs mer på Verksamts webbsida hur de hjälper dig vidare ut i världen.

Övrig information som är bra att känna till

Nationella myndigheter

Information om nationellt stöd du kan få från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset.

Läs på Verksamts webbsida om samlad information till företagare till följd av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen och #jobbjustnu för att rekrytera direkt

Är du i akut behov av medarbetare? Det finns många som kan ta ett jobb direkt.

Läs på Arbetsförmedlingens webbsida hur du annonserar om du behöver anställa personal direkt.

Länets kommuner och Region Uppsala

Region Uppsala och länets kommuner har affärsmässiga och andra relationer med företag och i samband med coronaviruset har man vidtagit flera åtgärder för att underlätta för näringslivet. Mer information om de specifika åtgärder finns i länkarna till respektive kommun samt om regionens åtgärder på denna webbsida.  

Regionala företags- och innovationssystemet

Här hittar du aktörer i Uppsala läns företags- och innovationssystem (offentligt finansierade) och information om vad de kan göra för dig.

Läs mer på Verksamts webbsida, Uppsala.

Stöd till företag från länets kommuner med anledning av det nya coronaviruset/covid-19

Kommunerna i Uppsala län arbetar för att hjälpa näringslivet under coronakrisen. Klicka på länkarna för att läsa om din kommun.

Läs om Enköpings kommuns stöd till företag

Läs om Heby kommuns stöd till företag

Läs om Håbo kommuns stöd till företag

Läs om Knivsta kommuns stöd till företag

Läs om Tierps kommuns stöd till företag

Läs om Uppsala kommuns stöd till företag

Läs om Älvkarleby kommuns stöd till företag

Läs om Östhammars kommuns stöd till företag