Hälsa och levnadsvanor

För de allra flesta är en god hälsa något av det viktigaste i livet. Hälsan påverkas av levnadsvanor som mat, aktivitet och rörelse, alkohol, tobak, sömn och stress.

Vi som arbetar i hälso- och sjukvården hjälper dig med frågor som rör just din hälsa. Vänd dig till din vårdcentral, distriktssköterska eller annan person som du har kontakt med i hälso- och sjukvården. Du kan också läsa mer på 1177 Vårdguiden. Där finns information, råd och självtester.