Liv och hälsa – hälsa på lika villkor

Medelålders parVart fjärde år tar fyra landsting och Folkhälsoinstitutet reda på mer om hälsan hos dem som bor i länen.

Resultaten används av landstingen och kommunerna som underlag, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på förebyggande folkhälsoarbete.

Landstingen som står bakom undersökningen är Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting.

Undersökningarna har genomförts 2000, 2004, 2008 och 2012. En enkät skickas slumplässigt ut till personer över 16 år. Den senaste enkäten besvarades av 9 600 personer.

Många vill leva ett hälsosammare liv

Undersökningen från 2012 (som presenterades i februari 2013) visar att Invånarna i Uppsala län vill leva ett hälsosammare liv. 70 procent av dem som röker vill sluta och 70 procent av dem som inte motionerar vill börja. Det framgår av en ny rapport om folkhälsan i länet.

Läs mer om resultaten i de två dokumenten om hälsa och levnadsvanor. 

Hälsa (pdf)

Levnadsvanor (pdf)