Chefer på lasarettet

Sjukhuschef
Eva Telne - 0171-41 80 10

Chefsläkare 
Fatimah Dabo Pettersson - 0171-41 85 40

Verksamhetschefer
Verksamhetsområde kirurgi:
Christina Fahlman Braw - 0171-41 85 03

Verksamhetsområde medicin:
Tomas Skommevik - 0171- 41 80 89 

Verksamhetsområde radiologi:
Lars Eliasson - 0171- 41 80 90

Chefer på Lasarettets ledningskontor
Administrativa enheten: Britt Söderberg - 0171-41 80 22
Ekonomienheten: Mariah Eliasson- 0171 - 41 80 09
HR-enheten: Lotta Bodin - 0171-41 80 20
Kommunikationsenheten: Sanna Nilsson-Passos - 0171-41 80 02
Utvecklingsenheten: Gunnar Bolin - 0171-41 82 57
AT-chef: Torbjörn Södergren - 0171-41 82 61


Namn och telefonnummer till lasarettets avdelningschefer hittar du på respektive avdelning eller mottagning.