Chefer på lasarettet

Sjukhuschef
Eva Telne - 0171-41 80 10

Tf Chefsläkare 
Torgny Nordén - 0171-41 85 40 / 073-867 04 17

Centrumchefer
Kirurgiskt centrum: Christina Fahlman Braw - 0171-41 85 03
Medicinskt centrum: Tomas Skommevik - 0171 - 41 80 89 
Radiologiskt centrum: Lars Eliasson - 0171 - 41 80 90

Chefer i sjukhuschefens stab
Ekonomichef: Mariah Eliasson- 0171 - 41 80 09
Försörjningsenheten: Britt Söderberg - 0171-41 80 22
HR-enheten: Lotta Bodin - 0171-41 80 20
Kommunikationsenheten: Sanna Nilsson-Passos - 0171-41 80 02
Utvecklingsenheten: Gunnar Bolin - 0171-41 82 57

Administrativa centrumchefer
Medicinskt centrum: Thomas Widman - 0171-41 80 26
Radiologiskt centrum: Ann Malmberg - 0171 - 41 80 98

Namn och telefonnummer till lasarettets avdelningschefer hittar du på respektive avdelning eller mottagning.