Adhd

Region Uppsala kan erbjuda stöd och hjälp till dig som har adhd, add eller liknande svårigheter. På vårdportalen 1177.se finns information om vad funktionsnedsättningen innebär och vart du ska vända dig för att få hjälp..

Läs mer på 1177 Vårdguiden (länkarna öppnas i nytt fönster)

 

Närvård NPF

Hos Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan du som är över 18 år få stöd som hjälper dig att hantera din vardag.
Läs mer på www.lul.se/narvardsteametNPF


Frågor

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet. Här finns bibliotek, faktamaterial, kursverksamhet och personal som kan svara på frågor om funktionsnedsättningar och funktionshinder.
Läs mer på infotekets webbplats.