Aspergers syndrom

Region Uppsala kan erbjuda stöd och hjälp till dig som har Aspergers syndrom eller liknande svårigheter. På vårdportalen 1177.se finns information om vad funktionsnedsättningen innebär och vart du ska vända dig för att få hjälp.

Läs mer på 1177 Vårdguiden (länkarna öppnas i nytt fönster)

 

Närvård NPF

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar öppnar 2 december 2013. Här kan du som är över 18 år få stöd och strategier som hjälper dig att hantera din vardag.
Läs mer på lul.se/narvardsteametNPF

Frågor

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet. Här finns bibliotek, faktamaterial, kursverksamhet och personal som kan svara på frågor om funktionsnedsättningar och funktionshinder.
Läs mer på infotekets webbplats.

Lättläst

Lättläst om Aspergers syndrom