Hörselnedsättning och dövhet

Region Uppsala kan erbjuda stöd och hjälp till dig som har en hörselnedsättning eller är döv. På vårdportalen 1177.se finns information om vad funktionsnedsättningen innebär och vart du ska vända dig för att få hjälp..

Läs mer på 1177 Vårdguiden (länkarna öppnas i nytt fönster)

 

Frågor

Vårdval hörsel

Se webbsida för Vårdval hörsel >>  

Hörcentralen

Om du har frågor om rehabilitering vid hörselnedsättning, kontakta Hörcentralen i Uppsala län.
Hörcentralens hemsida>>  

Infoteket

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet. Här finns bibliotek, faktamaterial, kursverksamhet och personal som kan svara på frågor om funktionsnedsättningar och funktionshinder.
Infotekets hemsida>>