Rörelsenedsättning som cp, muskelsjukdomar och ryggmärgsbråck

Region Uppsala kan erbjuda stöd och hjälp till dig som har rörelsehinder. På vårdportalen 1177.se finns information om vad vad exempelvis cp innebär och vart du ska vända dig för att få hjälp..

Läs mer på 1177.se (länkarna öppnas i nytt fönster)

 

Frågor

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet. Här finns bibliotek, faktamaterial, kursverksamhet och personal som kan svara på frågor om funktionsnedsättningar och funktionshinder.
Infotekets hemsida>>