Synnedsättning och blindhet

Region Uppsala kan erbjuda stöd och hjälp till dig som har en synnedsättning eller är blind. På 1177.se finns information om vad funktionsnedsättningen innebär och vart du ska vända dig för att få hjälp..

Läs mer på 1177 Vårdguiden (länkarna öppnas i nytt fönster)

 

Frågor

Syncentralen

Om du har frågor om vilket stöd man kan få när man har en synnedsättning eller är blind, kontakta Syncentralen i Uppsala län.
Läs mer på Syncentralens webbplats 

Infoteket

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet. Här finns bibliotek, faktamaterial, kursverksamhet och personal som kan svara på frågor om funktionsnedsättningar och funktionshinder.
Läs mer på infotekets webbplats.