Utvecklingsstörning

Region Uppsala kan erbjuda stöd och hjälp till dig som har utvecklingsstörning. På vårdportalen 1177.se finns information om vad utvecklingsstörning innebär. Där kan du också läsa om vart ska vända dig för att få hjälp.

Läs mer på 1177 Vårdguiden (länkarna öppnas i nytt fönster)

  

Frågor

Habiliteringen i Uppsala län

Om du har frågor om vilket stöd man kan få vid utvecklingsstörning, kontakta habiliteringen i Uppsala län.
Habiliteringens hemsida>> 

Infoteket

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning. Här finns bibliotek, faktamaterial och kursverksamhet. På infoteket finns även personal som kan svara på frågor om utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar.
Infotekets hemsida>>