Cosmos asyl- och integrationshälsan

Vi erbjuder dig som är asylsökande eller nyanländ i Uppsala län en hälsoundersökning. Besöket kostar inget. Under samtalet ställer vi frågor om din hälsa, tar prover och informerar om den svenska hälso- och sjukvården.
Vi skickar ett brev till dig med en tid för hälsoundersökning.
Hälsoundersökningen är frivillig.

Vi som arbetar på Cosmos är sjuksköterskor, barnmorska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. All sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det betyder att vårdpersonal och tolkar inte får lämna ut uppgifter om dig till annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

Ta med ditt LMA-kort
När du besöker Cosmos eller annan sjukvård behöver du visa upp ett giltigt LMA-kort. Kortet är en tillfällig identitetshandling och fås från Migrationsverket.

När du behöver vård
Om du blir sjuk och behöver uppsöka sjukvården innan du har varit på hälsoundersökning så ska du vända dig till närmaste vårdcentral.

Vid akut sjukdom eller skada ska du vända dig till vårdcentral, närakut eller sjukhusens akutmottagning.

Vid behov av ambulans ring 112.

Du kan också ringa 1177 om du behöver råd om din hälsa. När du ringer 1177 Vårdguiden får du prata med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och kan hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det behövs. Du kan ringa till 1177 dygnet runt.

Information om sjukdomar och behandlingar finns på 1177.se. Här hittar du telefonnummer, adress och öppettider till närmaste vårdcentral.

Till besökare
Ta med LMA-kort vid varje besök.
Besök hos läkare kostar 50 kronor (barn under 20 år gratis).
Besök hos sjukgymnast kostar 25 kronor (barn under 20 år gratis).
Besök till sjuksköterska och distriktssköterska är gratis.