Cultural planning - www.lul.se

Cultural planning

Vad är cultural planning?

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Metoden har ett tydligt medborgarperspektiv, och går ut på att finna platsens "själ" genom en kartläggning av dess kulturella resurser, i vid mening. Sektorsövergripande arbete är grunden; väl förankrad och hållbar utveckling målet. Cultural planning ger möjlighet att tydligare föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen.

Kultur och bildning och cultural planning

Som ett led i arbetet för att Uppsala län ska erbjuda en attraktiv livsmiljö, vill Kultur och bildning sprida kunskap om cultural planning och stödja de kommuner i länet som vill använda metoden. Vi vill även allmänt lyfta frågor om kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Detta gör vi bland annat genom att anordna regionala träffar för aktörer intresserade av cultural planning, läs mer om det i vänstermenyn. Vi anordnar också andra möten och seminarier, läs mer om dessa i högerspalten.

Frågor?

Kontakta Eva Olsson via kontaktuppgifter i högerspalten!