Suomeksi, koti

Suomenkielisillä henkilöillä on tietyt oikeudet
asioida maakäräjien kanssa suomeksi

Ruotsissa voimaan astunut uusi laki suojaa maamme viittä kansallista vähemmistökieltä, jotka ovat suomi, meänkieli (tornionlaaksonsuomi), romani, jiddiš ja saame.

Läänin kunnista viisi, Håbo, Tierp, Uppsala, Älvkarleby ja Östhammar, ovat liittyneet suomen kielen hallintoalueeseen. Sen vuoksi myös läänin maakäräjät kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, ja siten läänissä asuvilla suomenkielisillä henkilöillä on tietty oikeus asioida maakäräjien kanssa suomeksi.

Milloin maakäräjien kanssa voi asioida suomeksi?

Kun maakäräjät soveltaa psykiatrista pakkohoitoa tai tartuntasuojaa koskevaa lakia tai kun pyydät nähtäväksesi julkisia asiakirjoja.

Näissä tapauksissa voit käyttää suomen kieltä ollessasi suullisesti ja kirjallisesti yhteydessä maakäräjiin. Suullisissa kontakteissa sinulla on oikeus tulkkaukseen. Maakäräjät hankkii tulkin ja maksaa tulkkauksen aiheuttamat kustannukset. Jos näissä tapauksissa mieluummin kirjoitat maakäräjille, voit tehdä sen suomeksi, jolloin myös saat vastauksen suomeksi.

Voit myös pyytää suomenkielisen käännöksen itseäsi koskevasta kirjallisesta päätöksestä tai motivoinnista.

Julkisia asiakirjoja voidaan tilata suomeksi verkkosivuilla www.lul.se olevista diaareista, jotka löytyvät politiikka-välilehdeltä. Maakäräjät ei kuitenkaan tällä hetkellä suomenna asiakirjoja.

Myös tärkeitä potilaille tarkoitettuja tietoja on luettavissa suomeksi verkkosivuillamme.

Lue lisää kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä