Sairaalamaksu

Sairaalamaksu on 80 kruunua vuorokaudelta, ja sairaala laskuttaa sen tilillepanokortilla jälkikäteen. Lapsilta, alle 20-vuotiailta nuorilta ja asevelvollisilta ei veloiteta sairaalamaksua. Jos henkilö on sairaalahoidossa yli 30 päivää, maksu on 40 kruunua 31. päivästä lähtien. Sairaalamaksu ei sisälly suurkustannussuojaan.