Potilasyhdistykset


Useimmat potilasyhdistyksistä ovat mukana Uppsalan läänin vammaisyhdistysten yhteistyöelimessä (Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO). Organisaation verkkosivuilta löytyvät läänin paikallisten potilasyhdistysten yhteystiedot.

Uppsalan läänissä toimivalla HSO:lla on 41 jäsenyhdistystä. HSO:n toimintaperiaatteena on vaalia kaikkien yhtäläistä arvoa ja oikeuksia ja huolehtia siitä, että yhteiskunnan palvelut ovat kaikkien käytettävissä.

HSO:n kautta jäsenyhdistykset pyrkivät vaikuttamaan kunnan, maakäräjien ja muiden yhteiskunnan elinten päätöksiin.

HSO, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala
Puhelin: 018-56 09 00
Sähköposti: info@c.hso.se
Verkkosivut: www.c.hso.se


Afasiayhdistys (Afasiföreningen)
Puh. 018-56 09 49
Sähköposti: afasi.foreningen@c.hso.se

Astma- ja allergiayhdistys (Astma- och allergiföreningen)
Puh. 018-56 09 16
Sähköposti: gunilla.lundell@c.hso.se

Neuropsykiatrisesti toimintarajoitteisten yhdistys (Attention)
Puh. 018-56 09 04
Sähköposti Uppsala: attention.uppsala@c.hso.se
Sähköposti Enköping: styrelsen@natet.se
Sähköposti Heby: karin.ahlberg@uppsalavatten.se
Sähköposti Tierp: theresenet@gmail.com

Uppsalan läänin Autismi- ja Aspergeryhdistys (Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län)
Puh. 0734-33 32 31
Sähköposti: eva.hessling.jansson@ebrevet.nu

Keski-Ruotsin lasten syöpäyhdistys (Barncancerföreningen Mellansverige)
Puh. 018-10 15 55
Sähköposti: mellansverige@barncancerfonden.se

Verisyöpäyhdistys (Blodcancerföreningen)
Puh. 08-546 405 40
Liiton kanslian sähköposti: info@blodcancerforbundet.se

Uppsalan läänin rintasyöpäyhdistys (Bröstcancerföreningen i Uppsala län)
Puh. 018-25 71 73
Päivystävä puhelin: 018-30 38 72
Sähköposti: mjh@beta.telenordia.se

Uppsalan läänin keliakiayhdistys (Celiakiföreningen i Uppsala län)
Puh. 018-56 09 00 vaihde
Sähköposti: uppsala@celiaki.se

Osallistuvuus, toimintakyky, liikkumisvapaus (DHR – delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet)
Puh. 018-56 09 31
Sähköposti: christina.gidmyr@c.hso.se

Uppsalan läänin diabetesyhdistykset (Diabetesföreningarna i Uppsala län)
Puh. 0173-174 49
Sähköposti: johnarekrantz@gmail.com

Dysleksialiitto FMLS (Dyslexiförbundet FMLS)
Puh. 018-56 09 25
Sähköposti: uppsala.lan@dyslexiforbundet.se

Sähköyliherkkien yhdistys (Elöverkänsligas förening)
Puh. 018-10 16 00

Epilepsiayhdistys (Epilepsiföreningen)
Puh. 018-24 32 58
Sähköposti: paul.aslund@comhem.se

Masennuksesta ja mielialahäiriöistä kärsivien yhdistys (Föreningen Balans)
Puh. 0707-60 08 50
Sähköposti: info@balansuppsala.se

Verenvuototautia sairastavien yhdistys (Föreningen för blödarsjuka)
Puh. 08-650 81 20
Verkkosivut: www.fbis.se

Ruotsin kuurosokeiden yhdistys (Föreningen för Sveriges dövblinda)
Puh. 0171-391 94

Kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten yhdistys (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna)
Puh. 018-56 09 00
Sähköposti: kerstin.olenius@spray.se

Uppsalan glaukoomayhdistys (Glaukomföreningen i Uppsala)
Puh. 018-30 23 19
Sähköposti: sonja.van.stokkom@telia.com

Sydän- ja keuhkosairaiden yhdistys (Hjärt- och lungsjukas förening)
Puh. 018-56 09 00
Sähköposti: info@uppsala.hjart-lung.se

Uppsalan kuulovammaisten yhdistys (Hörselskadades förening i Uppsala)
Puh. 018-56 09 28
Sähköposti: kansliet@hrf-uppsala.se

Avanne- ja j-pussileikattujen yhdistys (ILCO för stomi- och reservoaropererade)
Puh. 018-56 09 00
Sähköposti: uppsala@ilco.nu

Skitsofrenian etujärjestö (Intresseföreningen för schizofreni)
Puh. 018-37 04 40
Sähköposti: annlouisecarleson@hotmail.com

Migreeniyhdistys (Migränföreningen)
Puh. 018-32 44 51
Sähköposti: uppsala@migran.org

Upplandin suu- ja kurkkusyöpäyhdistys) Mun- och halscancerföreningen Uppland
Puh. 018-50 12 61
Sähköposti: mhcfuppland@gmail.com
Verkkosivut: www.mhcforbundet.se

Neurologisesti vammautuneiden keskusliitto (Neurologiskt handikappades riksförbund)
Puh. 018-56 09 26
Sähköposti: nhr@c.hso.se

Munuaisyhdistys (Njurföreningen)
Puh. 018-23 46 39
Sähköposti: roveandersson@telia.com
info.njnm@njurforbundet.se

Pakko-oireisista häiriöistä kärsivien yhdistys (OCD-Förbundet Ananke)
Puh. 018-50 01 80
Sähköposti: anankeUa@fccommunity.net

Upplandin parkinsonyhdistys (Parkinson Uppland)
Puh. 0703-39 25 71, 018-25 44 42
Sähköposti: gevvsab@yahoo.se

Eturauhassyöpäyhdistys (Prostatacancerföreningen
Puh. 0705-52 73 15
Sähköposti: calle.waller@partnershipforeurope.se
Verkkosivut: www.pcfuppsala.se

Psoriasisyhdistys (Psoriasisförbundet)
Puh. 018-26 24 77
Sähköposti: msoderlind74@hotmail.com

Liikuntarajoitteiset lapset ja nuoret (RBU - rörelsehindrade barn och unga)
Puh. 018-471 75 64
Sähköposti: rbu.lan@c.hso.se
Verkkosivut: www.uppsala.rbu.se

Uppsalan läänin reumaatikkopiiri (Reumatikerdistriktet Uppsala Län)
Puh. 018-56 09 34
Sähköposti: reumatikerdistriktet@c.hso.se

Kystisen fibroosin keskusliitto (Riksförbundet cystisk fibros)
Puh. 0174-109 16
Sähköposti: inga@alm.as

Vatsa- ja suolistosairaiden keskusliitto (Riksförbundet för mag- och tarmsjuka)
Puh. 0706-83 85 25
Sähköposti: persson.eleni@hotmail.com

Sosiaalisen ja mielenterveyden keskusliitto (RSMH för social och mental hälsa)
Puh. 018-56 09 18
Sähköposti: hill.rsmh.lan@c.hso.se

Kuntoutus, saatavuus, vaikuttaminen (RTP - rehabilitering, tillgänglighet, påverkan)
Puh. 018-56 09 57
Sähköposti: gunilla.lundell@c.hso.se

Aivohalvausyhdistys (Strokeföreningen)
Puh. 018-56 09 54
Sähköposti: sandra.hallstrom@comhem.se

Ruotsin ataksiayhdistys (Svenska ataxiföreningen)
Puh. 018-69 41 06, 0707-69 88 93
Sähköposti: eva.aronelius@gmail.com
Verkkosivut: www.svenskaataxiforeningen.se

Näkövammaisten keskusliitto (Synskadades riksförbund)
Puh. 018-56 09 24
Sähköposti: uppsala.lan@srf.nu
Verkkosivut: http://www.srf.nu/

Hammashoitovahinkoliitto (Tandvårdsskadeförbundet)
Puh. 08-428 92 40
Sähköposti: stockholm@tf.nu

Uppsalan fibromyalgiayhdistys (Uppsala fibromyalgiförening)
Puh. 018-35 25 15
Sähköposti: uppsala@fibromyalgi.se

Uppsalan läänin kuurojen yhdistys (Uppsala läns dövas förening)
Sähköposti: denny.bergerholm@sdrf.se
Kuvapuhelin: d.bergerholm@sip.omnitor.se
Verkkosivut: www.uldf.se

Uppsalan änkyttäjien yhdistys (Uppsala stammningsförening)
Puh. 0709-72 57 68
Sähköposti: boingecarlsson@telia.com

Uppsalan ahdistussyndroomaseura (Uppsala ångestsyndromsällskap)
Puh. 0738-12 44 22
Sähköposti: uppsala@angest.se

Ruotsin aikuiskuurot (VIS Vuxendöva i Sverige)
Uppsalan-Gävleborgin ja Västmanlandin läänit
Puh. (myös tekstipuhelin): 018-40 46 34
Sähköposti: i.k.petersson@telia.com