Biopankkilaki

Hoitotoimenpiteissä joudutaan usein tallentamaan erilaisia näytteitä, esimerkiksi veri- tai kudosnäytteitä, ennen kaikkea siksi, että potilaille voitaisiin tarjota mahdollisimman turvallista hoitoa sekä nyt että tulevaisuudessa. Näytteitä voidaan tarvita kuitenkin myös hoitomenetelmien kehittämiseen. Näytteiden avulla tutkimustoiminnassa voidaan kehittää parempia ja tehokkaampia hoitomuotoja. Se on tärkeää sekä sinulle että muille potilaille.

Näytteet tallennetaan nk. biopankkiin. Biopankkilain mukaan potilaille on kerrottava biopankista ja näytteiden käyttötarkoituksista ja heidän on annettava lupa näytteiden tallentamiseen.

Henkilötietojen suojaus varmistetaan salassapitolain, hoitorekisterilain ja henkilötietolain nojalla.

Lisätietoja on ruotsiksi osoitteissa
Verkkosivut: www.1177.se
Verkkosivut: www.socialstyrelsen.se
Verkkosivut: www.biobanksverige.se
Verkkosivut: uppsalabiobank.uu.se
Etsi sanalla biobanker.