Potilaskertomus ja henkilötietojen käsittely

 

Potilaiden hoitoja koskevat tiedot on potilastietolain mukaan merkittävä potilaskertomukseen. Potilaskertomus on apuväline kaikille hoidossa työskenteleville. Potilaskertomuksessa olevien tietojen avulla potilaalle voidaan taata turvallista ja varmaa hoitoa.

Vain sinua hoitava ja tietojasi hoidossa tarvitseva henkilö saa lukea potilaskertomuksesi. Potilaskertomukset ovat digitaalisia, ja kaikki potilaskertomuksia lukeneet henkilöt rekisteröidään. Potilaalla on oikeus saada tiedot nähtäväkseen.

Potilastietolain mukaan myös muissa hoitolaitoksissa työskentelevällä valtuutetulla hoitohenkilöstöllä on oikeus tutustua potilastietoihisi. Tämän yhteistyön avulla potilaalle on helpompi antaa oikeaa lääkitystä ja hoitoa. Tämä ”yhdistetyksi raportoinniksi” kutsuttu käytäntö on käytössä maakäräjiemme alueella.

Voit halutessasi kieltää potilastietojesi käyttämisen ”yhdistetyssä raportoinnissa”. Potilaskertomuksessa saattaa olla tietoja, joita et halua antaa toisen hoidonantajan nähtäväksi. Siinä tapauksessa sinun on kerrottava, minkä tietojen näyttämisen haluat meidän estävän. Hätätapauksessa esto voidaan väliaikaisesti poistaa.

Lain mukaan voit estää tietojen siirtämisen myös saman hoidonantajan eri yksiköiden välillä. Huoltajana sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta estää lapsiasi koskevien tietojen näyttämistä.

Sinulla on myös oikeus lisätä huomautus potilaskertomukseen, jos potilaskertomuksen jokin tieto on mielestäsi virheellinen tai harhaanjohtava.

Läänissämme potilaiden on tarkoitus saada potilaskertomuksensa nähtäväkseen internetin kautta heti kun se on teknisesti mahdollista.

Lisätietoja
Voit lukea lisää potilastietolaista ja yhdistetystä raportoinnista ruotsiksi osoitteissa www.socialstyrelsen.se/patientjournal ja www.datainspektionen.se.