Vaitiolovelvollisuus

Kaikilla terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa työskentelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Mitään sinua, sairauttasi tai hoitoasi koskevia tietoja ei saa luovuttaa muille kuin sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä voidakseen hoitaa sinua.

Kerro hoitohenkilöstölle, kenelle he saavat luovuttaa sinua koskevia tietoja, jos esimerkiksi joku omaisesi soittaa ja tiedustelee vointiasi.

Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia hoitohenkilöitä, myös harjoittelijoita. Se koskee myös tulkkeja, luottamushenkilöitä ja kaikkia, jotka ovat saaneet toimeksiannon terveydenhuollolta tai sairaanhoidolta.