LSS-yksikkö

Maakäräjät vastaa toimenpiteestä ”Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki” eräille toimintaesteisille annettavaa tukea ja palvelua koskevan lain (LSS) mukaan.
Ota yhteys LSS-yksikköön, jos haluat tietoja tai haluat hakea toimenpidettä.
Osoite: Box 26074, 750 26 Uppsala
Puh. 018-611 62 15
Sähköposti: lss@lul.se